Pro VitalHarmonia
Body-Mind-Soul-Sound-Spirit
Tuning Vibrations

ProVitalHarmonia

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      

Hengitysalueen hellityshoito vapauttaa

Hengitys tuo ja on elämänvoimaa. Tapasi hengittää vaikuttaa sinun vitalisuuteesi ja harmoniaasi eli elämänvoimaasi ja sisäiseen tasapainoosi. Monien kipujen sekä kehollisten ja psyykkisten vaivojen taustalla voi olla häiriintynyt ja huono hengitystapa.


Hengityksen kautta olemme yhteydessä maailmankaikkeuteen. Hengitys tuo elämänenergiaa kehoon raviten solujamme. Se liikuttaa kehoa kokonaisvaltaisesti. Ihomme hengittää myös. Hengitys on mukana syntymässä ja kuolemassa: ihminen syntyy sisäänhengityksellä ja kuolee viimeisellä uloshengityksellä.  


Hengitystapa kertoo siitä, miten ihminen elää maailmankaikkeudessa: onko suhde siihen luottavainen ja kokeeko olonsa turvalliseksi vai perustuuko oleminen ja tekeminen pelkoon ja varovaisuuteen. Ennen kaikkea hengitys kertoo suhteesta itseen ja toisiin: minkälainen minä saan olla... Saanko ja voinko elää vapaasti omannäköistä elämää... Olenko sinut menneisyyteni kanssa... Muun muassa tällaisia tuntemuksia ja ajatuksia on varastoituneena kehomuistiin ja hengitysalueelle.


Monilla ihmisillä luontainen ja vapaa hengitystapa on häiriintynyt. Muodostuneiden hengitystapojen juuret ovat syvällä elämänhistoriassa ja kehomuistissa. Hengitysalueen hellityshoidolla korjaamme kehomuistiin tallentuneen tavan hengittää ja tasapainotamme hengitystapahtumaa. 


Hengitystietoisuuden avulla voit vapauttaa vitaalienergiasi käyttöösi. Tulet tietoisemmaksi itsestäsi, otat oman voimasi käyttöösi, opit läsnäolon taitoa ja rentoutumaan vuorovaikutustilanteessa. 


Tavoitteena on, että

  • tiedostat ja tunnistat vapautuneen hengityksen kokemuksen ja sen merkityksen terveydelle ja          hyvinvoinnille.
  • tutustut omaan hengitysrytmiisi: tunnistat ajatusten, mielikuvien ja tunteiden vaikutuksen              hengitysrytmiin ja hengityslihastesi liikkuvuuteen.
  • opit tunnistamaan, kuinka vuorovaikutustilanteet vaikuttavat hengitystapaasi.
  • osaat hellittämisen ja sallimisen kautta vapauttaa hengitystäsi.


Hengitysalueen hellityshoitoon sisältyy lempeää hierontaa, hengitysharjoitteita erityistekniikoin, hengitysalueiden käsittelyä vyöhykkeiltä ja venytyksiä. Hoidon avulla vahvistetaan ja herkistetään kehotuntemusta ja rentoutetaan lihaskireyksiä, jotka estävät hengityksen vapaata virtaamista.

Halutessasi saat kotiin hengitysharjoitteita.