Pro VitalHarmonia
Body-Mind-Soul-Sound-Spirit
Tuning Vibrations

ProVitalHarmonia

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      


Joogasofinen praktiikka


harmonisoivaa jooganopetusta &  rajajoogafilosofiaa
(C) Elina Kakko

jooga: yhteys Korkeimpaan
sofinen: viisaus
praktiikka: käytäntö
rajajooga: joogaa tietoisuuden korkeammilla tasoilla

Eli joogaviisaus käytännössä / käytänteissä 
ja yhteydessä korkeampiin tietoisuuden tasoihin.

Jooganopetukseni perustana on rajajoogafilosofia. Joogasofinen praktiikkani tarkoittaa ohjattua jooganopetusta, jossa rajajoogafilosofia on ensisijaisesti esillä. Kehollista harjoitusta ohjaa rajajoogafilosofian periaatteet. Traditioista käytössäni ovat Patanjalin rajajoogafilosofia, Kirjeopisto Vian rajajooga ja sen taustalla oleva filosofia sekä Paramahansa Yoganandan opetukset ihmisestä, elämästä ja joogasta.

Joogasofinen ohjaustunti voi pitää sisällään fyysisiä harmonisoivia joogaharjoituksia tuolilla tai / ja lattialla tehden sekä mielihyvä-harjoituksia, rentoutumisharjoituksia, affirmaatioita ja mietiskelyä. Tuon esiin rajajoogafilosofiaa ja kuinka sen sisältämä viisaus saadaan aktiiviseksi osaksi jokapäiväistä elämäämme. 

Joogasofinen ohjaus voi olla rajajoogafilosofinen kohtaaminen: rajajoogafilosofiasta keskustellen ja sitä opiskellen, mietiskellen ja meditoiden. Erittäin tärkeänä pidän sitä, että rajajoogafilosofiaa voidaan käyttää apuna ihmiselämässä ja sen arjessa.

Joogasofinen praktiikka sisältää seuraavanlaiset periaatteet ja käsitykset:

1. Joogaharjoitus / antamani joogaopetus on luonteeltaan harmonisoivaa ja terapeuttista. Sitä ohjaa "ikiaikainen viisaus" ihmisolemuksesta ja hänen asteittaisesta kehityspolustaan. Joogaharjoituksen tavoitteena on ihmisen olemuksen kokonaisvaltainen tasapainottuminen, mikä heijastuu ajatusten, tunteiden ja tekojen laadullisuutena. Joogaharjoituksessa voi kokea läsnäolevan hetken täyteyden ja tyhjyyden. Siinä on rauhoittumisen ydinolemus.

2. Keho-filosofia: syvennetään ajatusta siitä, mikä tehtävä kehollamme on. Palaamme takaisin kehoon ja houkuttelemme esiin siinä itsessään olevaa kykyä harmonisoitumiseen ja siten myös parantumiseen.  Joogaharjoituksen terapeuttiset vaikutukset tuntuvat fyysisessä kehossa lisääntyvänä hyvänä ja tasapainoisena olona. Tervehdyttävät joogaliikkeet tasapainottavat hermoston toimintaa, hormonitoimintaa, hengityselinten toimintaa, sisäelinten toimintoja, verenkiertoa, aineenvaihduntaa solutasaolla jne. 

3. Joogasofista praktiikkaa ohjaa integraaliymmärrys universaaleista laeista sekä kaikkien uskontojen samaisesta Alkulähteestä. Joogaviisauteen sisältyvät Yhteys ja Ykseys ovat toteutettavissa vakaan ja pitkäkestoisen joogaharjoituksen myötä. On tärkeää, että ihminen oppii toimimaan universaalien lakien kanssa tasapainoisella tavalla. Joogasofinen praktiikka auttaa ymmärtämään tätä elämisen ja olemisen syvällistä puolta.

4. Ihminen ymmärretään ja nähdään monitasoisena henkisenä olentona, jolla on tietty elämäntehtävä tässä elämässä, tällä maapallolla. Tärkeää on kyky olla läsnä tässä hetkessä. Ihmisen ajattelu-, tunne- ja toimintamalleihin vaikuttavat myös jälleensyntymät, jotka voivat aktivoitua rajajoogan harjoittamisen myötä. Näiden tutkimiseen, selvittelyyn ja puhdistamiseen on käytettävissä erilaisia menetelmiä.

5. Joogaa voidaan harjoittaa kehon, mielen ja hengen tasolla. Harjoittajasta ja metodista riippu, millä tasolla voi harjoitella ja mille tasolle harjoittaja voi päästä. Päämääränä on asteittain ja vähitellen poistaa tietämättömyyden verho: se verho, joka erottaa meidät Alkulähteestä. Se on ihmisen kehityspolku ja Itse-oivallus on sen päämäärä. 

6. Joogasofinen praktiikka tarjoaa keinoja ja metodeja työskentelyyn itsen kanssa niin, että yhteys korkeammille tajunnan tasoille tulee mahdolliseksi. Tämä käynnistää harmonisoitumisen kaikilla sitä alemmilla tasoilla.

Joogasofinen ohjaustunti voi sisältää fyysistä joogaa tuolilla tai / ja lattialla sekä mielihyvä-harjoituksia, rentoutumisharjoituksia, affirmaatioita ja mietiskelyä. Tuon esiin rajajoogafilosofiaa ja kuinka sen sisältämä viisaus saadaan aktiiviseksi osaksi jokapäiväistä elämäämme. 
Joogasofinen praktiikka voi tarkoittaa myös kohtaamistamme: voimme keskustella rajajoogafilosofian sisällöistä ja opetuksista ja tuoda niitä osaksi arkipäivääsi. Silloin alkaa matka todellisen Itsesi kohtaamiseen!

Tiedustele mahdollisuuttasi henkilökohtaiseen rajajoogaohjaukseen.
Kirjeopisto Vian rajajoogaopetus eli ajatusjoogaopetus tapahtuu Via Akatemian opiskelijana. 
Voit kysyä minulta lisää tästä mahdollisuudesta!