filosofinen praktiikka - counselling - astrologinen praktiikka - 
joogan, rajajoogan ja laulunopetusta - koulutukset ja kurssit 
Pro Vital Harmonia Elina Kakko
KM, musiikkipedagogi, jooganopettaja SJL, Via-Akatemian rajajooganopettaja

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      


Laulunopetus 
Lauluilo
laulutunnit, kurssit, äänenmuodostus
 ja Laulupaja-workshop

Apua ja ohjausta laulamiseen ja äänenmuodostukseen!  

Laulupaja virkistyspäivään!Laulunopetuksessa päämääräni on ohjata äänen vapautumista sen verhoistaan niin, että äänessäsi ja ilmaisutavassasi heräävät elävä voima ja rikkaus. Laulamiseen vaikuttavat monet fyysiset ja psyykkiset edellytykset, rajoitukset, potentiaalit sekä mieltymykset. Laulutunti rakentuukin opiskelijan henkilökohtaisten resurssien ja intressien mukaan. Laulutunnille voi tulla kuka vaan iästä ja tasosta riippumatta; yksin, kaksin tai ryhmässä. Laulutuntia ohjaa lauluilon laajentumisen ja innoittuneisuuden idea.


Olen opettanut yksinlaulua vuodesta 1998. Ennen laulunopettajan työn alkamista olen toiminut musiikinopettajana. Olen toiminut päätoimisena laulunopettajana Meri-Lapin musiikkiopistossa, Kemin työväenopistossa, Kivalo-opistossa ja Länsi-Lapin ammatti-instituutissa (nykyiseltä nimeltään Pop & Jazz Konservatorio Lappia) sekä Kemin kaupunginteatterin musikaali- ja konserttiproduktioissa. Tällä hetkellä opetan päätoimisesti pop-jazz-laulua Meri-Lapin musiikkiopistossa ja tuntiopettajana Kivalo-opistossa. Johdan kuoroa Laululeidit, jossa on yli 40 laulajaa. Runsaan opetustyön vuoksi en itse keikkaile tällä hetkellä.


Omaan laajan kokemuksen toimimisesta musiikinopettajana ja kuoronjohtajana sekä äänenmuodostajana.

Hallitsen musiikinteorian sekä klassisen- ja vapaasäestystaidon pianolla.


Palvelutarjotin:


Rytmimusiikin perusopetus musiikin perus- ja opistotasolla.
Laulutunnit yksityisille ja ryhmille: kaikki ikäluokat aloittavasta konkariin.
Workshop-työskentelyä Laulupajassa: hengitys- ja ääniharjoituksia, kaanon-laulua, liike & ääni-sovelluksia, helppoja lauluja yhdessä laulaen.
Laulukurssit ja laulutunnit aloittelijoille.
Kadonneen sävelen metsästys: kannustavaa lauluohjausta epävarmoille harrastajille. Toteuta unelmasi!
Äänenmuodostusohjaus kuorolle.
Laulukurssit, joiden teemana voi olla esim. karaoke, lauluilmaisu, esiintymis- ja  musiikilliset taidot.

Huom! Tällä hetkellä kaikki yksilö-laulunopetuspaikat ovat täynnä.