Pro VitalHarmonia
Body-Mind-Soul-Sound-Spirit
Tuning Vibrations

ProVitalHarmonia

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      

Laulunopetus LauluiloTarvitsetko sinä tai tarvitseeko kuorosi apua ja ohjausta laulamisessa ja äänenmuodostuksessa?


Laulunopetuksessa päämääräni on ohjata äänen vapautumista sen verhoistaan niin, että äänessäsi ja ilmaisutavassasi heräävät elävä voima ja rikkaus. Laulamiseen vaikuttavat monet tekijät sekä henkilön elämänhistoria. Laulutunti rakentuukin opiskelijan henkilökohtaisten resurssien ja intressien mukaan. Laulutunnille voi tulla kuka vaan iästä ja tasosta riippumatta; yksin, kaksin tai ryhmässä. Laulutuntia ohjaa lauluilon laajentumisen ja innoittuneisuuden idea.


Olen opettanut yksinlaulua vuodesta 1998. Ennen laulunopettajan työn alkamista olen toiminut musiikinopettajana. Olen toiminut päätoimisena laulunopettajana Länsi-Pohjan musiikkiopistossa, Kemin työväenopistossa, Kivalo-opistossa ja Länsi-Lapin ammatti-instituutissa (nykyiseltä nimeltään Pop & Jazz Konservatorio Lappia) sekä Kemin kaupunginteatterin musikaali- ja konserttiproduktioissa. Tällä hetkellä opetan päätoimisesti pop-jazz-laulua Meri-Lapin musiikkiopistossa ja tuntiopettajana Kivalo-opistossa. Johdan kuoroa Laululeidit, jossa on yli 40 laulajaa. Runsaan opetus- ja terapiatyön vuoksi en itse keikkaile tällä hetkellä.


Omaan laajan kokemuksen toimimisesta musiikinopettajana ja kuoronjohtajana sekä äänenmuodostajana.

Hallitsen musiikinteorian sekä klassisen- ja vapaasäestystaidon pianolla.


  • Klassisen musiikin ja rytmimusiikin perusopetus musiikin perus- ja opistotasolla.
  • Laulutunnit yksityisille ja ryhmille: kaikki ikäluokat aloittavasta konkariin.
  • Äänenmuodostusohjaus kuorolle.
  • Laulukurssit, joiden teemana voi olla esim. karaoke, lauluilmaisu, esiintymis- ja musiikilliset taidot.


Tällä hetkellä kaikki laulunopiskelupaikat ovat täynnä, mutta aina voit tiedustella tilannetta.