Pro VitalHarmonia  

Elina Kakko
KM, musiikkipedagogi, jooganopettaja SJL, Via-Akatemian rajajooganopettaja

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      

LUENTOJEN JA PÄIVÄKURSSIEN AIHEET JA SISÄLLÖT
Toimiva ääni - toiminnallinen luento. Mitkä tekijät vaikuttavat äänentuottoon ja äänen toimivuuteen? Miten voin helpommin saada ääneni kuuluviin? Miten voin auttaa ääntäni voimaan paremmin? Näihin kysymyksiin vastaa tämä luentopaketti: Käytännön harjoituksia, joiden avulla opit käyttämään ääntä oikein.  Kesto 60-90 minuuttia. PowerPoint-esitys ja äänihygieeniset ohjeet osallistujalle sähköpostiin. Luento sopii hyvin esim. koulutuspäivään.
Terveytemme monet tasot - luento. Tavoitteena on valottaa terveyteemme vaikuttavia tekijöitä, huomioiden kaikki olemuspuolemme (fyysinen, psyykkinen ja henkinen). Luennon aihealueilla liikumme solutasolta kvanttiterveyskäsitykseen. Saat tietoa siitä, miten voit harmonisoida olemuksesi. Sopii terveydestään kokonaisvaltaisesti kiinnostuneille. Kesto 2 tuntia. Mikäli luentoon halutaan sisällyttää lyhyitä harjoituksia, kesto noin 3 tuntia. PowerPoint-esitys ja mahdollisesti harjoituksia ja niiden kotiohjeet.
Äänen ja musiikin parantavat mahdollisuudet - luento tai päiväkurssi. Luennolla kerron, kuinka äänellä ja musiikilla voi vaikuttaa omaan vointiin: eli terveyden palauttamiseen niin fyysisellä kuin psyykkisellä ja henkisellä tasolla. Esittelen muutamia menetelmiä. Parantavan musiikin suosituksia. Luento voi sisältää myös harjoituksia, joiden avulla oppii käyttämään omaa ääntään itsensä tasapainottamiseen ja kokonaisvaltaisen terveyden palauttamiseen. Kesto 2-3 tuntia. Voidaan pitää myös kahdessa osassa tai kahden päivän kurssina. PowerPoint-esitys, harjoituksia ja kotiohjeita.
Itsen löytäminen - toiminnallinen luento tai päiväkurssi. Luento valottaa olemuksemme monia puolia ja tietoisuutemme tasoja. Saat näköaloja itsesi tutkimiseen ja löytämiseen. Aiheina: meissä vaikuttavat arkkityyppiset toimintamallit, itsekasvatuksen tärkeys ja sen merkitys sekä Itseoivallus, josta mm. joogaperinteessä puhutaan. Osallistuja saa myös tietoa ja harjoituksia, joiden avulla voi itse tasapainottaa eri olemuspuoliansa ja elää tasapainoisempaa elämää. Kesto 2-3 tuntia. PowerPoint-esitys, harjoituksia ja meditaatiotyöskentelyä. 
Luentoon voidaan liittää työskentelyä omien arkkityyppisten toimintamallien tunnistamiseksi. Työpajan kanssa kokonaisuus kestää päivän.
Eheyttä ja terveyttä kehoon joogan avulla - toiminnallinen ja vuorovaikutuksellinen esittely. Tietoa fyysisen joogan tervehdyttävistä vaikutuksista. Infopaketti ja helppoja joogaharjoituksia. Tämä on hyvä kokonaisuus myös silloin, kun haluat ryhmän kanssa tutustua joogaan. 
Parantuminen henkistä tietä - toiminnallinen ja vuorovaikutuksellinen luento. Mitä on henkiparannus ja henkiparantaminen? Jokaisella ihmisellä on luontainen kyky parantaa itsensä. Kerron, mihin tällainen tieto perustuu ja miten parantuminen voi tapahtua. Kokemusten jakamista ja keskustelua. Osallistuja oppii virittäytymään ja parantamista edistäviä affirmaatioita. Kotiohjeet. Kesto 2 tuntia.
Ajatusjoogametodi - esittelevä luento. Kerron, mitä ajatusjooga on. Opit, miten ajatusjoogaa käytetään oman olemuksen ja ympäristön harmonisoimiseksi, kuinka sen avulla voit onnistua elämään hyvää arkea ja miten sen avulla edistät henkistä kasvuasi. Kerron myös ajatusjoogaan liittyvästä toiminnasta: mm. Via-Akatemiasta. Teemme ajatusjoogaharjoituksia. Kesto 1-2 tuntia.
Positiivisen ja loogisen ajattelutaidon merkitys - luento ja wrokshop.. Luennolla kerron, mitä nykytutkimus tietää tästä tärkeästä ajattelutaidosta. Workshop-osuudessa teet aarrekartan, jonka perustana käytät positiivista ja loogista ajattelutaitoa luomaan innostavaa tulevaisuutta. Kesto 6 tuntia. PowerPoint-esitys, aarrekarttatyöskentely ja kotiohjeistus.