Pro VitalHarmonia
Body-Mind-Soul-Sound-Spirit
Tuning Vibrations

ProVitalHarmonia

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      

Luennot ja harjoitteet

Toimiva ääni - toiminnallinen luento. Mitkä tekijät vaikuttavat äänentuottoon ja äänen toimivuuteen? Miten voin helpommin saada ääneni kuuluviin? Miten voin auttaa ääntäni voimaan paremmin? Näihin kysymyksiin vastaa tämä luentopaketti, joka sisältää käytännön harjoituksia. Kesto 60-90 minuuttia. Luento sopii hyvin esim. koulutuspäivään.

 

Terveytemme monet tasot - luento. Tavoitteena on valottaa terveyteemme vaikuttavia tekijöitä, huomioiden kaikki olemuspuolemme (fyysinen, psyykkinen ja henkinen). Luennon aihealueilla liikumme solutasolta kvanttiterveyskäsitykseen. Saat tietoa siitä, miten voit harmonisoida olemuksesi. Sopii terveydestään kokonaisvaltaisesti kiinnostuneille. Kesto 2 tuntia. Mikäli luentoon halutaan sisällyttää harjoituksia, kesto noin 3 tuntia.


Äänen parantavat mahdollisuudet. Luennolla kerron, kuinka äänellä ja musiikilla voi vaikuttaa omaan vointiin: eli terveyden palauttamiseen niin fyysislleä kuin psyykkisellä ja henkisellä tasolla. Esittelen muutamia menetelmiä. Luento sisältää myös harjoituksia, joiden avulla oppii käyttämään omaa ääntään itsensä tasapainottamiseen ja kokonaisvaltaisen terveyden palauttamiseen. Kesto 2-3 tuntia. Voidaan pitää myös kahdessa osassa tai kahden päivän kurssina. 


 Itsen löytäminen. Luento valottaa olemuksemme monia puolia ja tietoisuutemme tasoja. Itsekasvatuksen tärkeydestä ja sen merkityksestä. Osallistuja saa myös tietoa siitä, miten voi itse tasapainottaa eri olemuspuoliansa ja elää tasapainoisempaa elämää. Kesto 2 tuntia. Mikäli luentoon halutaan sisällyttää harjoituksia, kesto noin 3 tuntia.