Pro VitalHarmonia
Body-Mind-Soul-Sound-Spirit
Tuning Vibrations

ProVitalHarmonia

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      


Äänivärähtelyterapia
Sound Healing

BIOKENTTÄSI TASAPAINOTTAMISEEN

ENERGIAKESKUSTESI TASAPAINOTTAMISEEN

ELIMELLISEEN JA TOIMINNALLISEEN TASAPAINOTTAMISEEN

Äänivärähtelyterapia tuo tasapainoa elin- ja energiajärjestelmiisi äänen avulla. Kehomme on suurimmaksi osaksi vettä ja vesi reagoi äänivärähtelyyn. Keho on myös rytmiä ja jokaisella elimellä ja rauhasella on oma rytminsä. Rytmi voi olla epätasapainossa (liian hidas tai nopea) kokemusten tai elintapojen vuoksi. Äänen avulla voidaan vaikuttaa kehon rytmeihin. 

Käytän terapiassa tietyillä taajuuksilla soivia äänirautoja ja joskus myös niiden sointia vahvistavaa musiikkia. 

Kehon ulkopuolella käytettynä ääniraudat tasapainottavat biokenttää, johon on varastoituneena kaikki ihmisen elämänkokemukset syntymästä tähän hetkeen. Äänirauta reagoi biokentän energioihin äänenkorkeudella ja värähtelyllä.

Kehokontaktissa ääniraudat taas antavat tasapainottavaa värähtelyään juuri tiettyyn haluttuun kohtaan, kuten kipualueille tai nivelille, akupisteisiin, vyöhykkeisiin ja lihasten triggerpisteisiin. Näin voi saada helpotusta kehon kipukohtiin lempeästi ilman manipuloivaa käsittelyä. 


Äänivärähtelyterapia sopii yhdistettäväksi myös muihin tarjoamiini terapiamuotoihin. Se tukee kehoterapioita etenkin silloin, kun oireilun syy on biokentässä fyysisen kehon ulkopuolella tai kun keholle tehtävät terapiat eivät ole tuottaneet tulosta.


Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan syvätasolle vaikuttavaan healing-hoitoon, joka tehdään äänen tasapainottavia vaikutuksia hyödyntäen.