Pro VitalHarmonia
Body-Mind-Soul-Sound-Spirit
Tuning Vibrations

ProVitalHarmonia

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      Reiki energiahoito

Reiki-energiahoito on hoitomenetelmä, jossa energiahoitaja välittää universaalia, rakkaudellista ja positiivista elämänenergiaa käsiensä kautta. Tätä elämänenergiaa on kaikkialla, mutta sen virtaus voi ihmisen olemuksessa olla tukossa. Syitä tukkeutuneeseen virtaukseen on monia ja ihminen yleensä tuntee sen elämänvoiman puuttumisena, väsymyksenä, kaaoksena tai jähmettymisenä.

Reiki-energiahoidossa energia ohjautuu sinne, missä sitä tarvitaan, puhdistaen, selkiyttäen, vapauttaen ja voimaannuttaen ihmisolemusta. Reiki on myönteistä rakkaudellista energiaa ja "työskentelyvälineenäni" se toimii elävän olennon korkeimmaksi parhaaksi.


Reiki-energiahoito keskittyy fyysisen, tunne- ja mentaalikehon energioiden puhdistamiseen ja tasapainottamiseen. Informaation kulku ihmisen eri olemuspuolien välillä tasapainottuu ja selkiytyy. Tämän seurauksena ihminen voi vähitellen avautua sielun ohjaukselle, mikä edesauttaa elämäntarkoituksen löytämistä. Hoitajana, kokemusasiantuntijana ja henkisenä terapeuttina olen apuna tässä prosessissa ja ohjaan sinua positiiviselle elämänkaarelle.

Sinun on muistettava se, että energiahoidon avulla saadaan aikaan pysyviä tuloksia, kun otat aktiivisen vastuun omasta harmonisoitumisestasi.


Ajan tuolla puolen

Reiki-energiahoito on ns. ”kvanttihoitoa”. Kvanttikentällä ei ole aikaa. Reiki-energiahoidon avulla voidaan siis ylittää ajan luomat rajoitteet. Nykyhetkessä tehtävä hoito voi vaikuttaa vapauttavasti menneeseen ja tulevaan. Tästä on tehty tutkimuksiakin ja saatu mielenkiintoisia tutkimustuloksia.


Hoidon eteneminen

Lähihoito tehdään hoitopöydällä ja vaatteiden päältä. Kuljetan käsiä keholla kevyessä kontaktissa tai kehon yläpuolella. Aikaa varaamme 60 min, mutta energiahoito voi kestää vähemmän aikaa.

Etähoito 30 min. Sovittuna aikana voit keskittyä hoitohetkeen. Mutta koska energia liikkuu aikaan sitoutumatta ja vapaasti kvanttikentällä, hoito voidaan tehdä myös ajasta riippumatta. Vastaanotat tasapainottavan energian juuri siinä ajassa kuin sinulle on parhaaksi.


Energiahoidon vaikutuksena ihminen yleensä rentoutuu, tasapainottuu ja tilanne helpottuu. Irtipäästämisen kyky ja keskittyminen olennaiseen yleensä vahvistuu ja elämäntilanteeseen tulee uusi näkökulma.


Kenelle Reiki-energiahoito sopii

Kyseessä on myönteinen ja rakkaudellinen elämänenergia ja siksi Reiki-energiahoito sopii kaikille. Elämänenergian annetaan virrata ihmisen korkeimmaksi parhaaksi. 

Energiahoitoa voidaan antaa myös eläimille.