Pro VitalHarmonia
Body-Mind-Soul-Sound-Spirit
Tuning Vibrations

ProVitalHarmonia

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      


HALUATKO TIETÄÄ 


ELÄMÄSI TEEMOISTA?


Sieluastrologiaa


Astrologinen syntymäkartta on ilmaisu siitä, missä asemissa taivaankappaleet ovat olleet ihmisen syntymähetkellä. Henkisen astrologian käsityksen mukaan ihmisen sielu valitsee syntymähetken yhdessä Henkioppaittensa kanssa. Tarkasti ajoitettu syntymähetki suo ihmisen persoonalle ja sielulle parhaat mahdolliset kehitysmahdollisuudet. Kehittyminen tarkoittaa paluuta Alkuperäiseen Olemukseemme eli Henkeen parhaalla mahdollisella tavalla ja se tapahtuu useampien elämien aikana. Yksi universaaleista laeista on karman laki, johon tulkinnassa monesti viitataan. Karma voi olla positiivista karmaa, jolloin se ilmenee vahvuuksina ja harmonisina suhteina ihmisen elämässä. Karma voi olla myös negatiivista, jolloin tässä elämässä on osattava kohdata sen tuomat oppiläksyt ja tehdä ne kiitollisin mielin. Tärkeää on nähdä näissä oppiläksyissä positiivisen kehittymisen ja etenemisen mahdollisuudet. 


Astrologisen kartan viestinä on se, miten ihminen voi tasapainottaa heikkoja ja puutteellisia ominaisuuksiaan eli tehdä tämän elämän ja sielun määrittelemät kotitehtävät hyvin. Se myös kertoo, missä mahdollisesti ovat tämän elämän ansalangat ja haasteet. Vastaavasti ihminen vahvistaa kartalta nousevia hyviä ja vahvoja luonteenominaisuuksiaan, jolloin kaikkien olemuspuolien kehittyminen sielutietoisuuden kautta kohti Alkuperäistä Olemusta eli Henkeä on parasta mahdollista.  


Astrologisessa tapaamisessa tutkimme myös elämän syklisyyttä ja sitä, millaisessa arkkityyppisessä elämänvaiheessa olet juuri tällä hetkellä. Tästä kertovat progressivisen Kuun vaihe, Auringon paluukartta ja transiitit.


Astrologista tulkintaa varten tarvitsen tarkan syntymäajan, syntymäsairaalan paikkakunnan ja tarkan syntymäkellonajan.

Haluan tavata sinut henkilökohtaisesti. En tee etätulkintoja.

Henkinen terapia eli sieluyhteyden vahvistaminen voidaa liittää astrologiseen tulkintaan.