Pro VitalHarmonia
Body-Mind-Soul-Sound-Spirit
Tuning Vibrations

ProVitalHarmonia

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      


Tällä sivulla voit tutustua 

Pro VitalHarmonian toimintaan ja toimintaideaan


  Päätoimialueita ovat ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät vitalisointi- ja harmonisointi-palvelut. 


Vitalisointi tarkoittaa elämänvoiman palauttamista.


Harmonisointi on luontaisen tasapainon palauttamista.


Työssäni keskityn asiakkaani kahteen hyvin oleellisen ja merkittävään puoleen: hänen vitaalisuuteensa ja hänen harmoniaansa. Eli miten nämä ilmenevät sinussa ja sinun elämässäsi, siitä on kyse. Ja siitä, miten yhdessä kykenemme palauttamaan nämä olemukseesi ja elämääsi. Minä lupaan auttaa parhaani mukaan, mutta vastuu on tietenkin sinulla itselläsi. Jotta pääsemme jyvälle näihin elämää rakentaviin voimiisi, sinun olisi hyvä käydä vastaanotolla ainakin kolme kertaa. 

                                    .

Ensisijainen tavoite on sinun olemuksesi harmonisoitumisen auttaminen ja edistäminen. Harmonisoitunut olemus merkitsee sinulle kykyä elää sopusointuista elämää itsen ja ympäristön kanssa. Sopusointuinen ja harmoninen elämä on läsnäolon kykyä. Silloin elämä voi olla tarkoituksellista, merkityksellistä ja siten myös onnellista. Ja kun elät sisäisessä harmoniassa, kykenet harmonisoimaan olemuksesi nopeastikin harmoniaa häiritsevässä tilanteessa tai heti sen jälkeen. Tällaiseen elämäntapaan minulla on sinulle keinoja tarjottavana. Ja kyllä: se on mahdollista! Tämä on avain parantumiseen! Tiedän sen omasta kokemuksestani.


Tärkeää on se, että otamme vastuun omasta elämästämme, olemuksestamme ja kehityksestämme. Tehtävänäni on auttaa sinun omien kipupisteiden ja kasvukohtien ymmärtämisessä ja työstämisessä.


Ja kun olemuksesi harmonisoituu, se myös vitalisoituu. Eli sinusta tulee elämänvoimainen ihminen. Tietysti avainasemassa olet sinä itse: sinun tahtosi ja halusi vitalisoitua ja harmonisoitua. Estääkö jokin tai joku sinua kokemasta niin? Oletko antanut tahtosi pois? Autan sinua hahmottamaan elämänkaaresi solmukohtia ja liikkumaan niiden kautta elämässäsi eteenpäin. Autan sinua kohtaamaan ideaaliminäsi. Tässä hyvänä apuna toimivat henkinen terapia ja sielupainotteinen astrologia.


Päämääränä on välittää sinulle mahdollisuuksia löytää sisäiset voimavarasi, jotta voit rakentaa elämäsi lujalle perustalle. Tuen sinun kokonaisvaltaista eheytymistä ja voimaantumista sekä autan realistisella otteella yhdistämään henkisen kasvun ja arkielämän. Päämääränäni on, että tarjoamani palvelut toimisivat kuntouttavina metodeina ja  antaisivat harjoittajalleen voimavaroja arkeen. 


Kutsumukseni on auttaa ihmistä lähentymään Itseään ja löytämään luonnollinen sekä pysyvä yhteys sieluun ja henkeen. Monet elämän ongelmat johtuvat juuri siitä, että ihminen oleilee ja toimii kaukana todellisesta Itsestään eikä ole löytänyt elämäänsä pysyvää tarkoitusta. Koska elämäntehtäväni on auttaa avunetsijöitä eteenpäin, pyrin pysymään hinnoittelussa kohtuullisella tasolla. 


Lämpimästi tervetuloa harmoniaan!


"Ole oma itsesi,

kaikki muut ovat jo varattuja."