Pro VitalHarmonia
Body-Mind-Soul-Sound-Spirit
Tuning Vibrations

ProVitalHarmonia

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      

Tällä sivulla voit tutustua Pro VitalHarmonian toimintaan ja toimintaideaan, toisin sanoen myös arvomaailmaani.


Päätoimialueita ovat ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät vitalisointi- ja harmonisointi-palvelut: 

  • refleksologia eli koko kehon vyöhyketerapia, myös vauvoille
  • kehon vitaliteetti ja ravintoainemittaukset ja -ohjeistus
  • body-mind-spirit-työskentely
  • äänivärähtelyterapia eli energiakentän tasapainotus käyttäen äänimaljoja, äänirautoja (tuning-forks) ja musiikkia
  • sointukylvyt
  • Neurosonic-terapia
  • henkinen terapia, sielupainotteinen astrologia
  • jooga- & body-mind-soulfulness - ohjaus ja opetus
  • hellitys- ja hiljentymishetket.


Lisäksi on mahdollista saada laulun- ja musiikinopetusta.


Tilattavissa on myös kursseja, luentoja ja koulutusta, taitojani ja kykyjäni yhdistellen.


Työssäni keskityn asiakkaani kahteen hyvin oleellisen ja merkittävään puoleen: hänen vitaalisuuteensa ja hänen harmoniaansa. Eli miten nämä ilmenevät sinussa ja sinun elämässäsi, siitä on kyse. Ja siitä, miten yhdessä kykenemme palauttamaan nämä olemukseesi ja elämääsi. Minä lupaan auttaa parhaani mukaan, mutta vastuu on tietenkin sinulla itselläsi. Jotta pääsemme ns. jyvälle näihin elämää rakentaviin voimiisi, sinun olisi hyvä käydä vastaanotolla ainakin kolme kertaa. 

                                    .

Ensisijainen tavoite on sinun olemuksesi harmonisoitumisen auttaminen ja edistäminen. Harmonisoitunut olemus merkitsee sinulle kykyä elää sopusointuista elämää itsen ja ympäristön kanssa. Sopusointuinen ja harmoninen elämä on läsnäolon kykyä eli täydellistä mindfulnessia - ilman suorituspaineita. Silloin elämä voi olla tarkoituksellista, merkityksellistä ja siten myös onnellista. Ja kun elät sisäisessä harmoniassa, kykenet harmonisoimaan olemuksesi nopeastikin harmoniaa häiritsevässä tilanteessa tai heti sen jälkeen. Tällaiseen elämäntapaan minulla on sinulle keinoja tarjottavana. Ja kyllä: se on mahdollista! Tämä on avain parantumiseen! Tiedän sen omasta kokemuksestani.


Tärkeää on se, että otamme vastuun omasta elämästämme, olemuksestamme ja kehityksestämme. Tehtävänäni on auttaa sinun omien kipupisteiden ja kasvukohtien ymmärtämisessä ja työstämisessä.


Ja kun olemuksesi harmonisoituu, se myös vitalisoituu. Eli sinusta tulee elämänvoimainen ihminen. Tietysti avainasemassa olet sinä itse: sinun tahtosi ja halusi vitalisoitua ja harmonisoitua. Estääkö jokin tai joku sinua kokemasta niin? Oletko antanut tahtosi pois? Autan sinua hahmottamaan elämänkaaresi solmukohtia ja liikkumaan niiden kautta elämässäsi eteenpäin. Autan sinua kohtaamaan ideaaliminäsi. Tässä hyvänä apuna ovat henkinen terapia ja sielupainotteinen astrologia.


Mutta elämäsi toteuttaminen on sinusta itsestäsi kiinni. Tärkeää on hyväksyä paitsi itsensä myös ajatus itseään korkeammasta olemuspuolesta. Ja se sinun täytyy itse löytää eli korkeampi olemuspuolesi. Autan sinua siinä tarjoamalla sinulle keinoja ja metodeja. Tutkin jatkuvasti, miten parantuminen henkistä tietä tapahtuu. Tutkin sitä itseni ja työni kautta.


Olemuksesi harmonisointiin voi kuulua tärkeänä osana kehosi ravitsemustilan selvittäminen. Tämän voimme tehdä ravintoainemittauksen avulla. Keskustelemme tuloksista ja päättelemme, minkälainen ravinto olisi sinulle hyväksi tällä hetkellä. Opiskelen jatkuvasti ravintovalmennusta ja erityisesti hakeudun funktionaalisen lääketieteen asiantuntijoiden kursseille ja koulutuksiin. Jatkuva ajan tasalla pysyminen on palvelutyöni kannalta tärkeää, sillä uusia tutkimustuloksia ihmisen kehollisista tiloista tulee jatkuvasti. Senhän sinä jo tiedät, että keho ja mieli ovat pari. Niinpä kun ravitsemme kehoamme hyvin, mielikin voi paremmin - ja päinvastoin. Tämä on todistettu myös tutkimuksissa. Esim. nykyään puhutaan paljon suoliston ja aivojen välisestä kommunikaatioyhteydestä. Autan sinua huomaamaan, miten ravitset itseäsi. 


Kaikkea olemistani ja tekemistäni ohjaa käsitys siitä, että olemme enemmän kuin biologinen keho ja psykologinen mieli. Olemme energiaa, sähköistä virtausta. Olemme sävelolemus. Olemme Taivasolentoja. Niinpä opintoni energialääketieteen, joogan, astrologian ja säveltieteen parissa jatkuvat myös koko ajan. Kvanttitason terveys on jatkuvan tutkimisen kohteenani. Pyrin työssäni ja elämässäni yhdistämään nykytieteen ja hengen tieteen löydöt. Pyrin ymmärtämään, mikä ja mitä on ihminen.


Vyöhyketerapian avulla voimme balansoida paitsi kehosi fyysisiä toimintoja myös energiavirtauksiasi. Se on hoitomuoto, joka ulottuu ihmisolemuksessa hyvin laajalle ja monille olemuksesi tasoille. Ja kun hoidon kautta energiavirrat ja - tasot balansoituvat, sinulla on mahdollisuus pinnistelyn ja kaaoksen sijasta hellittämiseen. Hellittäminen taas avaa sinussa kykyjä nähdä asioita eri vinkkelistä: tämä tarkoittaa syvempää elämisen ymmärtämisen kykyä. Vyöhyketerapia auttaa myös näkemään, missä kohtaa harmonia on häiriintynyttä ja tasapainotus voi alkaa.


Sinulle saattaa sopia parhaiten äänivärähtelyterapia (sound-therapy). Käytän eri taajuuksilla resonoivia äänirautoja, äänimaljoja, kelloja, gongia ja musiikkia. Käytän äänirautoja kokonaisvaltaisesti kehosi "ympärillä" biokentässä sekä myös kohdistaen ääniterapiaa tietylle meridiaanille tai vyöhykkelle. Äänivärähtely auttaa sinua vapautumaan jämähtäneistä energioista tai järjestämään kaaoottista energiaa jollakin energiakenttäsi alueella. Äänivärähtelyterapia on hyvin rentouttavaa, kun keho vastaanottaa korkeatasoista ja puhdasta äänivärähtelyä rauhallisessa ympäristössä. Tämä terapiamuoto on yhdistettävissä myös muihin terapiamuotoihin.  Kohdistamalla äänirauta lihaksen triggerpisteeseen, saadaan aikaan lihaksen rentoutuminen (helpottaa mm. purentalihasten jännitystä). Äänimaljarentoutus auttaa rentoutumaan kokonaisvaltaisesti.


Myös jooga auttaa sinua hellittämään: päästämään irti asioista, joita et enää elämässäsi tarvitse. Konkreettisesti se tapahtuu joogamatolla harjoituksen kautta. Body-Mindfulness tarkoittaa juuri tätä: läsnäoloa, harmonisoitumista ja sopusoinnun palauttamista. Nämä ovat meissä kaikissa mahdollisuuksina. Kehoa elävöittävien fyysisten harjoitusten lisäksi minulla on tarjota sinulle erilaisia työkaluja mielen harmonisoimiseen. Ja kun olet valmis työskentelemään aina sielutasolla asti, olemuksesi harmonisoituminen ulottuu vielä syvemmille tasoille. Mutta niin kuin edellä korostin: sinulla on oltava valmiutta katsoa, mikä kengässä hiertää ja sitten ottaa kivi pois. Siinä tarvitset oikeanlaista nöyryyttä ja irtipäästämisen tahtoa.


Päämääränä on välittää sinulle mahdollisuuksia löytää sisäiset voimavarasi, jotta voit rakentaa elämäsi lujalle perustalle. Tuen sinun kokonaisvaltaista eheytymistä ja voimaantumista sekä autan realistisella otteella yhdistämään henkisen kasvun ja arkielämän. Päämääränäni on, että tarjoamani palvelut toimisivat kuntouttavina metodeina ja  antaisivat harjoittajalleen voimavaroja arkeen. Kutsumukseni on auttaa ihmistä lähentymään Itseään ja löytämään luonnollinen sekä pysyvä yhteys sieluun ja henkeen. Monet elämän ongelmat johtuvat juuri siitä, että ihminen oleilee ja toimii kaukana todellisesta Itsestään eikä ole löytänyt elämäänsä pysyvää tarkoitusta. Koska elämäntehtäväni on auttaa avunetsijöitä eteenpäin, pyrin toiminimeeni liittyvien harmonisointipalveluiden osalta pysymään hinnoittelussa kohtuullisella tasolla. 


Lämpimästi tervetuloa harmoniaan!


"Ole oma itsesi,

kaikki muut ovat jo varattuja."